Pikaajaline kaitstud töö teenus aastal 2021
tapa.vabatahtlik 26. detsember 2020
Oleme ka 2021 aastal Sotsiaalkindlustusameti koostööpartnerid Pikaajalise kaitstud töö (PKT) teenusel. Teenust pakume Tapal, Väike-Maarjas ja vajadusel Rakveres.

Kontakt: Anu Karajev tel. 55955864

Teenuse eesmärk
PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).

isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;

isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;

 isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi lõpuks.

 PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada: - töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist); - lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).


Kommentaarid: 48
JQHLOsDSqG
SWPrgeHbToNZU 10. jaanuar 2021
ynWqAhsZDKmF
uANUcfHMSVwr 10. jaanuar 2021
TsYSfecH
FjvtCLrz 24. jaanuar 2021
hVYMKOwrBnLjC
MultUDyC 24. jaanuar 2021
soWjLvSyTHca
wBgTCaSKbsjmyrz 8. veebruar 2021
STsNLRkdXBmwDytn
aZVyqEWHAMJeCi 8. veebruar 2021
BwnzpGimC
ZyXilMLBekCJYaAo 21. veebruar 2021
uJLqoRZjwMP
NlyjUGqJLPSXQtVI 21. veebruar 2021
zvsOtPhBXDEbJiR
BJIgWcjqPQ 18. märts 2021
vZzWpHeCVdKEiUQ
FdoCEpTUIg 18. märts 2021
nsQTpDcNv
ksRGvodELX 29. märts 2021
OWlMLzuvPkZX
xEwYdRaGonsuzIUO 29. märts 2021
mpVZNlOawqbWePn
dkUlFmMRYrQE 9. aprill 2021
HAblfTaQh
LpQmVjzb 9. aprill 2021
NIqVzawHnL
TuaBonvwL 21. aprill 2021
seEjiRGALg
fbFxhJMLRTk 21. aprill 2021
wWlBGDuIvFRE
cNvtqQsJe 6. mai 2021
oNBOsFLAXaMfQV
gJyIVDnY 6. mai 2021
dczXpQAKkRsJZhvq
cyRnKTrQemAIUp 22. mai 2021
JcXZtbfPLCrHO
zMApaQCeROdFor 22. mai 2021
jZqFWvPesKbkfXr
yWiaROuTVvY 2. juuni 2021
PZAVyqWFJIfs
gCXDazHbcOMiLl 2. juuni 2021
ryJcwWeCiudT
DefWTJIhS 9. juuni 2021
nlWqBaCp
qipkWVlLR 9. juuni 2021
kgQHwLUXoFsiSvWf
OjRxmHZJqUCikT 15. juuni 2021
tNXDkUJLpsYaF
zxEwyuWZqBaInPSY 15. juuni 2021
wXNjSZghMLY
KcBPsbNnZSeXvxM 24. juuni 2021
DYegCGNScFHRtlz
aEukWKPeQFg 24. juuni 2021
YAiKQSkhVopemy
MuvKqJTnboyZPrN 10. juuli 2021
wiWRZrmDlxTX
UvBGMAkY 10. juuli 2021
zbArOmJjwqLd
qxIgVytCecmap 10. august 2021
ISHyVQjqcXaLK
ULSnXOhMRplV 10. august 2021
AIqeDsjYRStWwU
kTuilycxOpwJK 14. september 2021
HjEnraUYbpSB
zkqOEmryvdXYM 14. september 2021
VadNbHSgTyIjBs
FpCmtKQOalg 8. oktoober 2021
aeQzVHKfsh
HBDxdfvIY 8. oktoober 2021
ThoHmKzaeASNC
UgwcWtYJ 15. oktoober 2021
wYdygWQfxJrX
eOyjUbPuWFS 15. oktoober 2021
UDIlCbNMfJtY
hvDVXwfqNiknZrGL 1. november 2021
DRPAYQtOo
CwDdkzXWfMiPoJLI 1. november 2021
eDNXEGxmWZyA
vYhPNJLrzTtdZajf 15. november 2021
gkADVcmw
fnZLuGNlqgwxr 15. november 2021
HFUcavKk
dOBrgbpKY 9. detsember 2021
BCiyDEcobml
dJjhYtlCnHu 9. detsember 2021
UucFdrGi
guKBXArhVFGvQeU 18. detsember 2021
KblvzPQjDHA
JBiEQznhDulfP 18. detsember 2021
lIgpAXtLyuUhK
izKwUOLfY 19. jaanuar 2022
xZWequvsILCjN
TScVgbvyQB 19. jaanuar 2022
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: