Mtü Virumaa Tugiteenused alustab augustis 2019 Rehabilitatsiooniprogrammi „Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks“ piloteerimist.
senta.malva 1. juuli 2019

Rehabilitatsiooniprogrammi „Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks“  eesmärk on osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi abil teenuseid erineva puudega vanaduspensioniealistele (vanuses 63,5 eluaastat ja vanemad) ning piloodi tulemusena programmi vajadusel täiendada, et toetada tõenduspõhiste rehabilitatsioonimetoodikate väljatöötamist Eestis. Tegemist on grupiprogrammiga, mis sisaldab füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, tegevusterapeudi ning õe individuaal- ja grupiteenuseid. Individuaal- ja grupitööd rakendatakse vastavalt programmi tegevuskavale ja kliendi individuaalsetele vajadustele. Grupitööd ja grupiprotsesse rakendades soovitakse aktiveerida kliente suhtlema nii omavahel kui grupivälistes situatsioonides, motiveerida osalema eakohaste mälu ja füüsist arendavate tegevustega. Grupi optimaalseks suuruseks on 6-10 inimest, et luua võimalus omavaheliseks kogemuste vahetamiseks.

Tulemusena saab klient iseseisvalt hakkama ja/või kõrvalabi vajadus on vähenenud ühele korrale nädalas. Klient kasutab igapäevasel toimetulekul kognitiivset langust ennetavaid strateegiaid. Klient liigub iga päev kodust väljapoole vähemalt 30 minutit, vajadusel abivahendiga ja kasutab kukkumisriski vähendavaid võtteid. Klient on omandanud ergonoomilised töövõtted igapäevaelu toimingutes ning kasutab vajadusel selleks sobivaid abivahendeid. Klient on leidnud endale sobiva meetodi (nt hobi, rahuldustpakkuv/ tähendusrikas tegevus) meeleolu toetamiseks.. Klient osaleb vähemalt 1 x nädalas koduvälises tegevuses (nt poes, külas, päevakeskuses, kirikus, kultuuriüritusel käimine jne). Kliendi lähivõrgustik on jõustatud ning nende hoolduskoormus on vähenenud ühele korrale nädalas.

Multiprobleemsete eakate rehabilitatsiooniprogrammi kestuseks on planeeritud 9 kuud – piloteerimine ajavahemikul september 2019 – mai 2020.

Huvi korral võtke palun ühendust  MTÜ Virumaa Tugiteenused tel 55980670 või tapa.vabatahtlik@gmail.com
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: