Koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega  alustame Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III"  piloteerimist
tapa.vabatahtlik 25. detsember 2020
MTÜ Virumaa Tugiteenused koostöös Väike-Maarja Vallavalitsusega käivitavad 2021 aastal "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III" piloteerimise, mille eesmärgiks on katsetada SKA ja KOV koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Hankes piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga 10 psüühilise erivajadusega isikud ja nende lähedased, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on 16-45 - aastane

2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),

b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või

c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.Hetkel kestab piloteerimine kuni 2021 aasta lõpuni.

Piloteerimist rahastatakse:
Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“


Kommentaarid: 4
DkXNrMjtOqdwfCB
NmHjCiaV 26. detsember 2020
JosCTIzaej
EWtKSTyR 26. detsember 2020
ZfmxEtqR
ZHosFnkgQdYlMNLq 10. jaanuar 2021
AONWbJLrohysIxMt
sqHxaMyKt 10. jaanuar 2021
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: