Tugiisiku blogi

Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

tapa.vabatahtlik 3. oktoober 2019
MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Jõulutervitus!

senta.malva 18. detsember 2018
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

MTÜ Virumaa Tugiteenused alustab rehabilitatsiooniprogrammi rakendamist

senta.malva 18. aprill 2018
MTÜ Virumaa Tugiteenusedalustavad  Tööalase rehabilitatsiooniprogrammi  " HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks. " rakendamist. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Kampaania "Tee head"

senta.malva 13. märts 2018
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Meie asutus muutis nime

senta.malva 21. jaanuar 2018
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Keele -  ja enesearengukohvikud

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 27. detsember 2017
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Ilusat jõuluaega

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 10. detsember 2017
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

17.11.2017 algab koolitus "Tugiisik lastega perele"

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 15. november 2017
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus toetas talgupäeva "Teeme ära"

senta.malva 8. mai 2017
MTÜ Tapa vabatahtlike Tugikeskus panustas sel aastal toimunud talgupäeva "Teeme ära"  korraldamisse (Rutka rajade korrastus Tapa lähistel)  maitsva supi valmistamisega.  Pilte talgupäevast on leitavad siit: http://rutkarajad.blogspot.com.ee/2017/05/teemeara2017.html

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Projekti „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisiku teenuse tõstmisel“ tegemised

senta.malva 5. aprill 2017

Projekt  „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisiku teenuse tõstmisel“ on oma tegemistega jõudnud poole peale. 

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Pühadetervitus

senta.malva 24. detsember 2016
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Talgud kultuuriministriga

senta.malva 19. november 2016
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Tule talgudele!

senta.malva 17. oktoober 2016
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Tugiisiku koolitus

senta.malva 25. september 2016
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Alates 01.08.2016 alustasime erihoolekandeteenuste pakkumist

senta.malva 27. august 2016
Alates 01.08.2016 alustasime erihoolekandeteenuste pakkumist - toetatud elamine ja igapäevaelu toetamise teenus Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Projekt "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel" sai rahastuse

senta.malva 22. august 2016

KÜSK toetab projekti "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel" kogusummas 19 999, 74 euroga. Projekti kestvus on 01.09.2016-31.12.2017


Projekti eesmärk on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus arendada võimekaks ja stabiilseks tugiisikuteenuse pakkujaks  Lääne-Virumaal, kellel on vajaliku ettevalmistusega kvalifitseeritud tugiisikud ning kogemus koostöös piirkonna teenuse tarbijatega, mis võimaldab pakkuda piirkonna kohalikele omavalitsustele vajalikus mahus tugiisikuteenust.MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti tegevused toetavad erivajadustega lapsi ja nende vanemaid ning toimetulekuprobleemidega isikuid, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekuks tugiisikuteenust. Selleks, et olla võimekas teenusepakkuja tugiisikuteenuse valdkonnas tõstetakse olemasolevate tugiisikute kvalifikatsiooni vastavalt uute sihtgruppide  vajadusele, koolitatakse uusi tugiisikuid, liidetakse uued teenuseosutajad olemasoleva meeskonnaga läbi meeskonnatöö koolituste ning tagatakse tugiisikutele tööalane nõustamine. Projekti tulemusel suudab ühendus pakkuda vajadusele vastavas mahus tugiisikuteenust raske ja sügava puudega lastele/peredele  ning toimetulekuprobleemidega isikutele ja nende peredele Lääne-Virumaal.


Projekti käigus :

  • Viiakse läbi 18 tundi meeskonnatööle suunatud koolitust;
  • Viiakse läbi 80 ak/t koolitus raske ja sügava puudega laste perede tugiisikutele;

  • Valmistatakse ette 20 tugiisikut raske ja sügava puudega laste peredele;

  • Võimaldatakse 40 ak/t koolitus eelnevalt tugiisiku baaskoolituse läbinud tugiisikutele;

  • Tõstetakse 20 juba tegutseva raske ja sügava puudega laste perede tugiisiku kvalifikatsiooni;

  • Toimub 32 ak/t ulatuses supervisioone (tööalast nõustamist);

  • Supervisioonil on osalenud kokku 60  inimest;

  • Toimub 5 projektimeeskonna koosolekut;

  • Koostatakse teenuse kasutajatelt tagasiside küsitlemiseks vormid

  • On kogutud tagasiside teenuse sihtgruppidelt ja koostatud analüüs 2017.aasta lõpuks.


Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Projekti „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks“ augusti toimuvad tegevused

senta.malva 4. august 2016
projekti raames toimuvad augustis  2016 omavalitsustes alljärgnevad  projektiga  seotud üritused : Loe lisaks, Kommentaarid: 1

Emapiim – parim lapsele

senta.malva 18. juuli 2016
Augusti esimesel nädalal tähistatakse solidaarselt maailmaga ka meie MTÜs rahvusvahelist rinnaga toitmise nädalat. Üle maakonna toimuvad erinevates piirkondades üritused - üritusi jätkub ka veel järgnevatesse augusti nädalatesse:) Loe lisaks, Kommentaarid: 1

"Südamenädala" üritustest

senta.malva 8. mai 2016

 Kokkuvõte projekt "Lääne-Virumaa tugisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondaüleseks"  aprillis toimunud "Südamenädala" üritustest.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Projekti „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamine valdkondadeüleseks“ südamenädala tegevused

senta.malva 15. märts 2016
projekti raames toimuvad aprillis 2016 omavalitsustes alljärgnevad südamenädalaga seotud üritused: Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine

senta.malva 17. jaanuar 2016

15.01.2016 sõlmis MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus lepingu Sotsiaalkindlustusametiga  „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ Lääne-Virumaal

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

JÕULUTERVITUS

senta.malva 22. detsember 2014
Loe lisaks, Kommentaarid: 1

KOGU PERE JÕULUD

senta.malva 22. detsember 2014


Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Talgupäev Tapal

senta.malva 8. detsember 2014

Kaitseliidu Viru maleva Tapa kompanii hoone korrastustalgud

 

Eesti Külaliikumine Kodukant algatatud Ühisnädala raames 29.11.2014 korraldatud talgupäeval Kaitseliidu Viru maleva Tapa kompanii majas osales 45 vabatahtlikku.

Esindatud olid erinevad vanusegrupid: noored, õpilased, töötavad inimesed, pensionärid. Talgulisi oli kohale tulnud ka väljaspoolt Tapa linna Lehtsest, Rakverest Reaalgümnaasiumi abituriendid ja üliõpilased Virumaa Rakenduskõrgkoolist. Üritusest võtsid aktiivselt osa paljud Kaiseliidu Tapa kompanii liikmed ja 10 tubli inimesega oli esindatud AS Hoolekandeteenused Tapa Kodu. 

Kuuma tee-kohvi, maitsva supi, võileibade, magusate saiade ja küpsistega kostitasid talgulisi Naiskodukaitse Tapa jaoskonna liikmed.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus oli varustanud talgulisi vajalike töövahenditega (kindad, maskid, harjad, luuad, pahtlilabidad, prügikotid).

Vaatamata väljas valitsevatele külmakraadidele ning ebamugavust tekitavatele kütmata ruumidele, oli talgurahva tuju väga hea ja tegevused kulgesid ladusalt. Korrastati kõik ruumid prahist (kokku ~900 m2 pinda), kraabiti seintelt maha vana värvi, eemaldati põrandatelt kulunud linoleumkate. Sellega valmistati maja ette järgmiseks ehitusetapiks.

Vabatahtlikuna töötamine on tore ja üheskoos suudame palju!

Talgupäeva korralduskomitee nimel kõigile vabatahtlikele osalejatele suured tänud!

 

Senta Malva

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus juhatuse liige

                                                                                                                             

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

MTÜ arengukava tegi läbi uuenduse

senta.malva 3. jaanuar 2014

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskusel valmis uus arengukava ja  15.12.2013 MTÜ üldkoosolekul võeti see vastu.  Täname kõiki, kes panustasid arengukava uuendamisprotsessi. Arengukava leiate siit:  MTÜarengukava2013-2015.pdf

 

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

HEAD UUT AASTAT!

senta.malva 1. jaanuar 2014
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Targa raha koolitus

senta.malva 7. november 2013
Peredele toimus Targa raha koolitus Eesti pangaliidu, Finantsinspektsiooni ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS eestvedamisel toimus üle vabariigi täiskasvanute õppenädala raames rahatarkuse koolitusi. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Kutsume kõiki valla elanikke üles heategevusele!

senta.malva 19. august 2013

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus teeb koostööd teiste MTÜ-ga.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Targa raha koolitus

senta.malva 16. august 2013

Targa raha koolitus MTÜ Seeniortoas 9. ja 16.oktoobril (Tapa, Valve 30). Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Rehabilitatsiooniteenus

senta.malva 9. aprill 2013
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse juhatus annab teada, et alates 01.03.2013 on MTÜl Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (rehabilitatsiooniplaanide koostamine). Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Projekt kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine

senta.malva 1. aprill 2013

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  "MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine"  kogusummas 5 572, 12 eurot.

Projekti eesmärk on  tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv sisekommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ja luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev,  meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja ümarlaudu – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse  jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti kestvus 01.04. 2013 -31.03.2014

Täiendava informatsiooni saamiseks palun võtta ühendust: tapa.vabatahtlik@gmail.com


Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Perepäev koolivaheajal

senta.malva 25. märts 2013
MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus korraldas 19.03 MTÜ Tapa Seeniortoas lasterikastele peredele koolivaheaja ürituse. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Käimasolev projekt

senta.malva 4. märts 2013

 Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  "MTÜ
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine"  
kogusummas 7  936, 30 eurot.  

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Heategevus jõuludeks

anne.terner 23. detsember 2012
Heategevusfond Dharma osalusel ja Prillitoosi kampaania abil jõudsid soojad kudumid umbes 100 lapseni peredesse  Tapal, Laekveres, Väike-Maarjas, Lehtses, Kadrina vallas ja Ida-Virumaal Vaivara vallas. Kinkide kohaletoimetajateks olid vabatahtikud tugiisikud.  Tänud SA Dharma päkapikkudele, toetajatele ja meie MTÜ koostööpartneritele.  Kaunist jõuluaega ja kordaminekuid uuel aastal! Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Heategevus

anne.terner 27. oktoober 2012
Septembri kuus kinkis SA Dharma Tapa valla vähekindlustatud peredele 8 voodit, teleri, pesumasina, pesukuivati,külmkapi ja teisi majapidamistarbeid ning riideid.Abi vajavad pered leiti tänu meie vabatahtlikele tugiisikutele. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Gordoni perekool

anne.terner 27. oktoober 2012

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus korraldab lapsevanematele koolituse „Gordoni perekool"

Koolitus algas  oktoobris 2012 ja kestvus on neli kuud. Koolituse läbiviimist toetavad Hasartmängumaksunõukogu, MTÜ Arenduskoda ja Tapa vallavalitsus. Koolituse üldosaläbiviijaks on Perekeskus Sina ja Mina koolitaja Nelly Randver

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Tugiisikute suvepäevad Kloogarannas

anne.terner 28. august 2012
Tugiisikute kokkutulek Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Võimalus tugiisikuteenuse osutamiseks

anne.terner 10. juuni 2012
Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed-ESF-s Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Tugiisikute praktika

anne.terner 10. juuni 2012
Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Tugiisikuteenuse infopäev

anne.terner 14. mai 2012
14.mail toimus Kadrina vallas Ridakülas tugiisikuteenuse infopäev KOV töötajatele, tugiisikutele, MTÜ-le ja asjast huvitatuile. Arutleti teenuse arendamist Lääne-Virumaal, koostöö-ja projektivõimalusi. Lektoriteks olid Ene Augasmägi ja Tiina Parmasto. Oma õla pani alla SA Dharma Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Heategevus enne jõule

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 19. detsember 2011

Värsked piimatooted

Loe lisaks, Kommentaarid: 1

OLE KAASAS

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 28. oktoober 2011

Arvutid jõudsid peredeni

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Lapsed laagris

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 22. oktoober 2011

Augusti kuus osalesid MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse abil 11 Tapa valla last Türi vallas toimunud 5 päevases ohutuse laagris.

Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Kooli alguse abi

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 27. august 2011
Dharma abi kooli alguseks.
Loe lisaks, Kommentaarid: 2

Kokkutulek Kloogarannas

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 21. august 2011
Tugiisikud ja vabatahtlikud osalesid kokkutulekul 19.-20.08 Kloogarannas. Loe lisaks, Kommentaarid: 0

Uued tugigrupid lapsevanematele

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 2. august 2011
Augustist alustavad tööd lapsevanemate tugigrupid.
Loe lisaks, Kommentaarid: 6

Uus koduleht ja logo

Tapa Vabatahtlike Tugikeskus 20. juuli 2011
Tapa Vabatahtlike Tugikeskus sai kodulehe ja logo. Loe lisaks, Kommentaarid: 0