Aruanded
2018
Majandusaasta aruanne 2018 on leitav siit: Aruanne2018.pdf
2017 

Majandusaasta aruanne 2017 on leitav siit: 2017Aruanne.pdf

2016

Majandusaasta aruanne 2016 on leitav siit: MTÜ 2016 aastaAruanne_80245721.pdf2015

Majandusaasta aruanne 2015 on leitav siit:  2015 majandusaasta aruanne.pdf2014

Majandusaasta aruanne 2014 on leitav siit: 2014 aasta aruanne.pdf


2013

Majandusaasta aruanne 2013 on leitav siit: majandusaasta aruanne 2013.pdf

 

2012

Tugiiskute koolitamine SA Dharma koostööpartnerina projektis „Tugiisiku baaskoolitus“ raamesseda toetati ESF meetmest  „Kvalifitseeritud tööjõu suurendamine“:
     - komplekteeriti grupp 20 inimest
     - korraldati praktika läbiviimine (Tapa, Tamsalu, Kadrina vald ja Rakvere linn)
     - toetati tugiisikute töölerakendamist

  • Korraldati lapsevanematele Gordoni perekool Hasartmängumaksu nõukogu toetusel.SA Dharma heategevusfondi poolt kogutud materiaalse abi jagamine Lääne-Virumaal ühingu liikmete ja vabatahtlike poolt.    Majandusaasta aruanne 2012

 

2011

  • Tugigruppide läbiviimine töötutele lastevanematele SA Dharma koostööpartnerina projektis  „Koostöö=lahendused“, mida rahastati ESF meetme „Tööle-saamist toetavad hoolekande-meetmed“ raames. Projektis pakuti lastevanemate tugigrupi teenust Tapa, Tamsalu, Kadrina, Väike-Maarja vallas ja Sillamäe linnas. 
  • Augusti kuus osalesid MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse abil 11 Tapa valla last Türi vallas toimunud    5 päevases ohutuse laagris.
  • Tugiisikud ja vabatahtlikud osalesid SA Dhrama tugiisikute kokkutulekul 19.-20.08 Kloogarannas.
  • SA Dharma heategevusfondi poolt kogutud materiaalse abi jagamine Lääne-Virumaal ühingu liikmete ja vabatahtlike poolt. Majandusaasta aruanne 2011 

 

2010

  • Tugiisikutega seotud tegevused koondatakse MTÜ Lastekaitse Ühingust MTÜ Vabatahtlike  Tugikeskusesse  Majandusaasta aruanne 2010

2009 

           Majandusaasta aruanne 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.