Vabatahtlik töö


Kui Teile on südamelähedased tegevused, millega Tapa Vabatahtlike Tugikeskus tegeleb, olete oodatud!


Tegevused, kus ootame kaasa lööma vabatahtlikke:

1. Osalemine konkreetsete projektide ja sündmuste korraldamises (nt infopäevad, esitlused, seminarid, pressikonverentsid, koolitused, näitused, jne)

2. Tõlkimine (inglise ja vene keel), kujundamine, IT abi (andmete sisestus)

3. Lobby-töö, kohtumised ja läbirääkimised mtü volitusel   - meie olemasolevate ja uute partneritega (ruumid tegevusteks/sündmusteks, transporditeenus, materiaalne abi jne.)

 

Kui soovid saada vabatahtlikuks tugiisikuks, anna endast teada !

Tugiisikutöö eeldab põhjalikult läbi kaalutud otsust, valmisolekut siduda end vabatahtliku tegevusega pikemaks ajaks (3 kuud kuni 1 aasta) ning kindlasti ka spetsiaalset koolitust - aga sellest igaühega individuaalsel kokkusaamisel.

 

 

 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.