Tugiisikuteenus

 

Mis on tugiisikuteenus?


Tugiisikuteenus on kriisitoetus, ajaliselt määratletud , teatud olukordadega kaasnev abi. Siin algab tegevus kriisiolukorras ja tugiisiku vajaduse konstateerimisest selles olukorras. Seejärel edeneb protsess kontaktisikute kaudu tugiisikute ja abivajaja koostegevuseni. On võimalik, et tööprotsess saab alguse abivajaja enese või tema perekonna initsiatiivist. Ka sel juhul liigub teave kontaktisikute kaudu, sest neil on info võimalike tugiisikute kohta.

Saanud teate, läheb tugiisik abivajajaga kohtuma. Kohtumisel selgub, kas osapooled soovivad suhelda, kas nad inimestena on sobivad või ei. Kui kontakt tekib, algab tegevus ja protsess areneb edasi.

Reeglina vormistatakse kolmepoolne leping, kus poolteks on abivajaja, tugiisik ja kohaliku omavalitsuse esindaja. Leping sisaldab väga täpselt kokkulepitud eesmärke ja poolte kohustusi, olles seega arusaamatuste vältimiseks hädavajalik...
Tegevuse sisu kujuneb välja vastavalt olukorrale. See võib olla ainult vestlus, teatud asjade korraldamine või näiteks olukorra määratlemine, aga ka mõningate tegevuste koos sooritamine. Iga suhte puhul on sisu unikaalne ja kordumatu.
Osutame lastega peredele tugiisikuteenust vastavalt teenuse kirjeldusele.


Saame aidata: 

kui vajate abi lastega seotud probleemide lahendamisel abi

kui palgast palgani on keeruline toime tulla
kui tundub, et elu on viltu läinud

kui pisimured takistavad elada

kui tundub, et oled päris üksi

kui rahast ei jätku vajalike asjade ostmiseks


ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI - PÜÜAME KOOS LAHENDUSE LEIDA!


 

 

Viimased uudised 03. oktoober - Osaleme piloteerimisel "Integreeritud teenuste mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele" MTÜ Virumaa Tugiteenused on koostööpartneriks Väike-Maarja Vallavalitsusele, et ühiselt piloteerida Integreeritud teenuste mudelit 0-15 aastastele lastele. 
Antud piloteerimise eesmärk on  erivajadustega lastele ja nende peredele tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, puuduks keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi vaadeldakse tervikuna ning väheneks süsteemide killustatus.  Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja.

Väike-Maarja Vallavalitsus osaleb piloodis 10 lapsega. 
vanemad on olnud koostööaldid aitamaks piloteerimist.
Piloteerimine toimub ajavahemikus august 2019-september 2020.

Piloteerimise rahastamine toimub: 

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“

raames koostatud TAT alategevuse 2.1.3 „Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine  rahastusel.