Tugiisikuteenus

 

Mis on tugiisikuteenus?


Tugiisikuteenus on kriisitoetus, ajaliselt määratletud , teatud olukordadega kaasnev abi. Siin algab tegevus kriisiolukorras ja tugiisiku vajaduse konstateerimisest selles olukorras. Seejärel edeneb protsess kontaktisikute kaudu tugiisikute ja abivajaja koostegevuseni. On võimalik, et tööprotsess saab alguse abivajaja enese või tema perekonna initsiatiivist. Ka sel juhul liigub teave kontaktisikute kaudu, sest neil on info võimalike tugiisikute kohta.

Saanud teate, läheb tugiisik abivajajaga kohtuma. Kohtumisel selgub, kas osapooled soovivad suhelda, kas nad inimestena on sobivad või ei. Kui kontakt tekib, algab tegevus ja protsess areneb edasi.

Reeglina vormistatakse kolmepoolne leping, kus poolteks on abivajaja, tugiisik ja kohaliku omavalitsuse esindaja. Leping sisaldab väga täpselt kokkulepitud eesmärke ja poolte kohustusi, olles seega arusaamatuste vältimiseks hädavajalik...
Tegevuse sisu kujuneb välja vastavalt olukorrale. See võib olla ainult vestlus, teatud asjade korraldamine või näiteks olukorra määratlemine, aga ka mõningate tegevuste koos sooritamine. Iga suhte puhul on sisu unikaalne ja kordumatu.
Osutame lastega peredele tugiisikuteenust vastavalt teenuse kirjeldusele.


Saame aidata: 

kui vajate abi lastega seotud probleemide lahendamisel abi

kui palgast palgani on keeruline toime tulla
kui tundub, et elu on viltu läinud

kui pisimured takistavad elada

kui tundub, et oled päris üksi

kui rahast ei jätku vajalike asjade ostmiseks


ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI - PÜÜAME KOOS LAHENDUSE LEIDA!


 

 

Viimased uudised 05. märts - Terviseameti soovitused seoses viiruse COVID-19 kohta

Kõige õigema ja ajakohasema info koroonaviiruse COVID-19 kohta leiate Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Praktilistes küsimustes annavad nõu Terviseameti maakondlikud üksused, kellega võib küsimuste korral ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

 


Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

 

Kuidas pesta käsi on leitav siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 

 „Soovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga“:leitav allolevate linkide all:

 

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf