Terapeudid
FüsioterapeudidElerinSilvia
Mari-AnnMaarja


Reet

Tegevusterapeudid


KätyKairi

Loovterapeudid


KelliLiisa
muusikaterapeutkunstiterapeut

Psühholoogid


AdaEne
NellyAveEripedagoogid/sotsiaaltöötajad


KarisTiiu
Sotsiaaltöötajasotsiaaltöötaja/eripedagoog

EneKersti
sotsiaaltöötajaSotsiaaltöötaja

Signe

sotsiaaltöötajaLogopeedid


LiiaMargit
logopeed/eripedagooglogopeed/eripedagoog

Kaie
logopeed/erapedagoog

SpetsialistidGreeta