Erihoolekanne

TegevusjuhendajadMerlinKatre
Janika (Tapa päevakeskus)
Aire
Anu (Tapa päevakeskus, kaitstud töö)
             Iines- käeliste tegevuste juhendaja

Anneli (Väike-Maarja Päevakeskus)